PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO

KLAS 1-3 NA ROK SZKOLNY 2009/2010

 

CELE:

 1. Postrzeganie otaczającej przyrody.
 2. Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych, porządkowanie ich, klasyfikowanie i opisywanie.
 3. Gromadzenie informacji korzystając z dostępnych źródeł (encyklopedie, atlasy, programy edukacyjne).
 4. Planowanie i organizowanie pracy zespołowej.
 5. Dostrzeganie siebie jako elementu przyrody.
 6. Wyjaśnianie, w jaki sposób można aktywnie poprawić stan środowiska przyrodniczego w swojej okolicy.
 7. Przejawianie etycznej postawy w stosunku do przyrody.
 8. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

 1. Udział w akcji „Sprzątanie świata” – PLAN
 2. W trakcie realizacji prowadzona będzie akcja „Pomagamy zwierzętom”

a)       reklama w postaci plakatu oraz ogłoszeń

b)      gromadzenie suchej karmy, która przekazywana będzie dla schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze

 1. Zbiórka surowców wtórnych
 2. Zlokalizowanie w najbliższym otoczeniu pojemników na surowce wtórne oraz punktów skupu makulatury, aluminium i szkła
 3. Recykling

a)       szkolna akcja – „Zbieramy aluminium i makulaturę”

 1. Ekologiczny dom

a)       notatnik ekologa – ankieta dotycząca zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, segregacji śmieci w domu

 1. Sposoby oszczędzania wody

a)       doświadczenie (zbieranie w ciągu 45 minut wody z kapiącego kranu do naczynia o znanej pojemności;

pomiar ile wody można zaoszczędzić przy sprawnym kranie (przeliczanie straty na godziny, dni, miesiące))

 1. Redagowanie haseł, tworzenie plakatów monitujących o szczególność każdej kropli wody
 2. Następstwa wynikające z zanieczyszczenia wody

a)       wycieczka nad rzekę

b)      burza mózgów: „Skutki zanieczyszczeń wody”

 1. Skutki zatruwania powietrza
 2. Korzyści płynące z oszczędzania energii

a)       wycieczka, film

b)      stworzenie regulaminu dotyczącego oszczędzania energii

 1. Troska o zdrowie – ekologicznie odżywianie
 2. Ekologiczne uprawy

a)       pogadanka na temat wartości odżywczych produktów żywnościowych

 1. Zdrowy styl życia

a)       tworzenie albumów zawierających nalepki z produktów ekologicznych

 1. Korzyści płynące z lasu. Sposoby jego odnawiania. Rozróżnianie gatunków drzew. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania w lesie.

a)       album tematyczny

 1. Właściwa postawa w górach, lesie. Rezerwaty przyrody. Problemy kłusownictwa
 2. Niekorzystne skutki hałasu
 3. Postawy wobec zwierząt i obowiązki wynikające z ich posiadania

a)       zorganizowanie akcji charytatywnej „Pomóż bezdomnym zwierzętom”

b)      nagłośnienie akcji, plakatowanie, zbiórka kasz, makaronów, koców, środków opatrunkowych

c)       wycieczka do schroniska dla zwierząt

d)      dokarmianie zwierząt w czasie zimy

 1. Funkcja ZOO w ratowaniu ginących zwierząt. Wycieczka do ZOO.

a)       tworzenie encyklopedii zwierząt

 

Opiekun: mgr Beata Kukiełka