Tydzień Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach.

 

        Od miesiąca września Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach uczestniczy w ogólnopolskim  projekcie „Edukacja globalna w szkolnych projektach  edukacyjnych". Celem projektu jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania zgodnie z nową podstawą programową, promowanie zasad edukacji globalnej, zaktywizowanie środowiska szkolnego poprzez przygotowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży do realizacji projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Jednym z zadań jest  zachęcenie społeczności szkolnej do podejmowania inicjatyw w Tygodniu Edukacji Globalnej. W ramach inicjatyw  TEG na terenie szkoły odbyły się spotkania, pogadanki, zajęcia, których główną ideą było uświadomienie uczniom współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań. 

        W szkole uczniowie  w ramach TEG uczestniczyli w zainicjowanym przez Panią Marię Jasińska spotkaniu z pszczelarzem w ramach działania ”W obronie pszczół”. Klasa 5a wraz z Panią Joanną Mielcarek i Panią Katarzyną Bogusławską pracowała nad tematem „Jestem stąd Dolny Ślązak” -migracje i przesiedlenia po II wojnie światowej”. Uczniowie klas młodszych obejrzeli inscenizację przygotowaną przez uczniów klas 5 i 6 na temat ”Niezwykła przygoda kropelki wody”.

        „Przełowienie mórz i oceanów” to tytuł projektu, nad którym pracowali uczniowie klasy 1 c wraz z Panią Dianą Klich. ”Co możemy zrobić, aby chronić środowisko” to temat, którego opracowaniem wraz z uczniami naszej szkoły zajęła się Pani Urszula Grządziel. Klasy 1 i 3 wzięły udział w prelekcji a następnie debacie na temat „Czarne złoto - pozytywy i negatywy wydobycia ropy naftowej. Uczniom dzielnie pomagały organizatorki debaty Panie Barbara Maniecka, Danuta Szczerbicka i Iwona Skowrońska. ”Ego czy eco” to tytuł działania przeprowadzonego dla uczniów grupy świetlicowej zainspirowanego przez Panią Elżbietę Lackorzyńską. Tydzień Edukacji Globalnej zakończyliśmy projektem autorstwa Pani Katarzyny Smyk i Pani Justyny Róż na temat "Jak gliniana tabliczka przeistoczyła się w e - książkę?". Więcej informacji na temat przeprowadzonych działań i projektów w zakładkach.

        Działania  - „Czarne złoto”

            Działania -  „Jak możemy chronić nasze środowisko”

                Działania - „Jestem stąd…? – ja na Dolnym Śląsku”

                    Działania - „W obronie pszczół”

                      Działania - "Jak gliniana tabliczka przeistoczyła się w e - książkę?"

                            Działania - „EGO czy ECO?”

                                Działania -  „Przełowienie ryb, pustoszenie mórz i oceanów”