HONOROWY PATRONAT NAD PROGRAMEM OBJĘŁO KOLEGIUM KARKONOSKIE

 

Program współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Kowarach

a uczelniami w Jeleniej Górze

w ramach projektu UNIWERSYTET DZIECIĘCY

 

KONCEPCJA PROJEKTU „UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

         Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach we wszystkich obszarach swojej działalności dąży do tego, aby każdy uczeń miał możliwość osiągnięcia sukcesu, dlatego też praca ukierunkowana jest między innymi na potrzebę ustawicznego wspierania i rozwijania u uczniów zdolności, uzdolnień i zainteresowań. Praca z uczniem zdolnym w naszej szkole stanowi istotną część Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień. Aby program ten mógł być w pełni realizowany, konieczną staje się potrzeba współpracy z innymi szkołami, zwłaszcza ze szkołami z kolejnych, wyższych etapów kształcenia. Projekt Uniwersytet Dziecięcy skierowany jest więc do uczniów kowarskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczniowie biorący dobrowolny udział w projekcie to osoby wytypowane przez daną szkołę, charakteryzujące się określonymi zainteresowaniami i predyspozycjami, które chciałyby rozwijać w trakcie realizacji programu.

 

Realizacja pilotażowego projektu obejmuje okres jednego roku akademickiego.

Miejsce realizacji projektu to Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach. W ramach realizacji zadań przewidziane jest korzystanie z sal wykładowych DODN w Jeleniej Górze, Kolegium Karkonoskiego, Akademii Ekonomicznej, KPN

Koordynatorem programu jest mgr Alicja Tyrawa – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach. Wspomagająco – mgr Agnieszka Jała i mgr Katarzyna Bogusławska

 

STRATEGICZNY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PROJEKTU

 

1.     Inicjowanie i koordynacja współpracy pomiędzy szkołami w Kowarach a uczelniami w Jeleniej Górze w zakresie upowszechniania dostępu do nauki.

2.     Rozbudzanie zainteresowań dorobkiem naukowym na poziomie wyższym.

3.     Środowiskowa promocja uczniów objętych projektem.

4.     Ewaluacja i publikacja efektów po realizacji projektu.

 

EDUKACYJNY CEL PROJEKTU

WSPIERANIE I ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.     Rozbudzanie różnych form aktywności uczniów poprzez wykorzystanie czynników motywujących do zgłębiania tajników z zakresu interesującej dziedziny wiedzy.

2.     Rozwijanie predyspozycji i umiejętności twórczych.

3.     Podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju uczniów poprzez przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności wykraczających poza obszar działań szkoły, odpowiadających zainteresowaniom uczniów .

 

Uniwersytet Dziecięcy jest inicjatywą szczególną. To pierwszy tego typu Uniwersytet w Polsce. Cechą szczególną jest to, że inicjatywa wyszła od dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach.  Zajęcia są zaplanowane w ten sposób aby uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania a jednocześnie poznali sposób nauczania na wyższej uczelni. Od początku honorowy patronat nad projektem objęło Kolegium Karkonoskie.

To właśnie wykładowcy Kolegium Karkonoskiego prowadzili  większość wykładów w pierwszym roku funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego.

Obecny rok jest już czwartym i z roku na rok zajęcia cieszą się coraz większym powodzeniem, a udział jest dla uczniów pewnego rodzaju nobilitacją i potwierdzeniem ich ciężkiej pracy. Dodatkowym wyróżnieniem jest posiadanie (jak prawdziwy student)  specjalnego indeksu w którym zapisywane są wszystkie wykłady i ćwiczenia w ramach zajęć uniwersyteckich.

Uniwersytet gromadzi zdolnych uczniów kowarskich szkół podstawowych oraz gimnazjum z Kowar i Jeleniej Góry. Z roku na rok udaje nam się pozyskać do współpracy coraz więcej podmiotów akademickich. Oprócz wspomnianego już Kolegium, zajęcia dla dziecięcych studentów prowadzą między innymi wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego.

 

 

 

UNIWERSYTET DZIĘCIECY - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2014/2015:

 

Lp.

TEMAT SPOTKANIA

 

PRZEWIDYWANY SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

UWAGI

 

1.

„Wszystkie drogi prowadzą do ludzi” – dobro, piękno, miłość jako uniwersalne wartości

Wykład inauguracyjny dla studentów UDz w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

 Październik  

Dyrektorzy SP1,

K. Bogusławska,

D. Klich

Wręczenie indeksów, zajęcia plakatowe

2.

Muzeum wczoraj i dziś

Muzeum Sportu i Turystyki

Listopad

D. Klich

 Warsztat – Czego mogę się dowiedzieć w regionalnym muzeum

3.

Lokalne rzemiosło artystyczne

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

Grudzień

Dyrektor SP1

D. Klich,

D. Dembowska - Sulik

Wykład: Jak rozwijać swój talent artystyczny

Warsztaty: samodzielne próby rękodzielnicze 

4.

Uzdrawiająca moc wody

Uzdrowisko „Cieplice”

Luty

E. Lackorzyńska,

 

5.

Tajemnice muzyki

Filharmonia Dolnośląska

Marzec

D. Dembowska,

A. Klepacz

Wpływ muzyki na samopoczucie człowieka

6 a.

Jak dobrze opiekować się swoim zwierzątkiem

Dr Rokosz

Kwiecień

Dyrektorzy SP1,     

 G. Bals-Sawicka

Zajęcia dla klas I - III

6 b.

Biblia tłumaczona na wiele sposobów – rola przekładu

Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy

Kwiecień

Dyrektorzy SP1

K. Bogusławska

Zajęcia przeniesione z zeszłego roku szkl.

7.

Mapa przydatna w terenie

KPN

Maj

    A.Jała

 

8.

Zakończenie i podsumowanie roku akademickiego

KPSW w Jeleniej Górze

Czerwiec

Dyrektorzy SP1

 

 

 

 

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY -  MAJ 2011

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY -  LISTOPAD 2011

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY -  WRZESIEŃ 2010

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY – KWIECIEŃ 2010

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY – GRUDZIEŃ 2009

·         UNIWERSYTET DZIĘCIECY – LISTOPAD 2009

·         UNIWERSYTET DZIĘCIECY – PAŹDZIERNIK 2009

·         UNIWERSYTET DZIĘCIECY - MARZEC 2009

·         UNIWERSYTET DZIĘCIECY – LISTOPAD 2008

·         UNIWERSYTET DZIĘCIECY – PAŹDZIERNIK 2008

 

 

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY – ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2013/14

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY – ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2012/13

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY  - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2011/12

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2010/11

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2009/10

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2008/09

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2007/08

·        UNIWERSYTET DZIĘCIECY - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2006/07