CENTRUM EDUKACYJNE

COLLEGIUM JAGIELLONICUM CIVITAS KOVARENSIS


Definicja projektu
Przedmiotem Projektu jest stworzenie Centrum Edukacyjnego, nowoczesnego ośrodka edukacji dla dzieci i młodzieży z Kowar, dostosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, posiadającego m.in. bibliotekę multimedialną, kryty basen, zespół boisk, schronisko młodzieżowe, z wykorzystaniem istniejącej bazy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach.
 
Cele projektu
Celem projektu jest stworzenie jak najlepszych warunków nauczania, zarówno kadrowych, jak i materialnych, dzieciom i młodzieży kowarskiej oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej Kowar, co przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców miasta, a także całej gminy Kowary i rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
 
Produkty
W wyniku realizacji Projektu powstanie nowoczesny ośrodek edukacji dla dzieci i młodzieży z Kowar. W projekcie przewidziano utworzenie:
-        nowoczesnej szkoły podstawowej, dostosowanej także dla potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-        szkolno – publicznej biblioteki multimedialną z czytelnią, wyposażoną dodatkowo w księgozbiór literatury europejskiej w wersji  oryginalnej
-        krytego basenu,
-        zespołu sal rekreacyjnych i klubów,
-        zespołu boisk,
-        sali wystawowej,
-        schroniska młodzieżowego.
Łącznie powierzchnia użytkowa obiektu to 8.567  m2 .
Nowe miejsca noclegowe  - 50 miejsc.
 
Beneficjenci projektu
Beneficjentem końcowym realizowanego projektu jest Miasto i Gmina Kowary, zaś ostatecznymi beneficjentami bezpośrednimi są mieszkańcy gminy i miasta Kowary, a pośrednimi turyści i przyjezdni z całego województwa dolnośląskiego i innych regionów Polski, a nawet z zagranicy.
 
Zgodność projektu z polityką rządową i politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
Projekt jest zgodny ze Strategią Województwa Dolnośląskiego, Strategią Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kowary. Uzyskane efekty będą miały pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki równości szans w dostępie do oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Należy również podkreślić, że  Projekt wykazuje się innowacyjnością.
Przedmiotem Projektu jest stworzenie Centrum Edukacyjnego w Kowarach, w którym będzie realizowane nauczanie na poziomie podstawowym z zapleczem kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.
 

wstecz