Ekologia dla najmłodszych

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna wśród uczniów cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego kolejny już rok prowadzę koło przyrodniczo-ekologiczne dla klas 1-3.Są to zajęcia pozalekcyjne.

Koło ma wiele wartości:

1.Sprzyja rozwojowi uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych.
2.Służy zaspokajaniu potrzeb uczniów, pogłębieniu ich wiedzy przyrodniczej i umiejętności.
3.Przygotowuje do konkursów.
4.Stwarza okazję do podejmowania samodzielnych obserwacji i doświadczeń.
5.Sprzyja rozumieniu współdziałania człowieka i środowiska oraz wrażliwości ekologicznej uczniów.
6.Uświadamia zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO KLAS 1-3 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Pomagamy zwierzętom ze schroniska w Jeleniej Górze

        Schronisko w Jeleniej Górze boryka się z dużymi problemami finansowymi. Jest „przeładowane”. Na niewielkim obszarze mieszka duża ilość kotów i psów. To zwierzęta, które niestety nie maja własnego przytulnego domu oraz właściciela, który obdarzyłby je miłością. Często są porzucane przez nieodpowiedzialnych ludzi lub „oddane”, bo się „znudziły”.
Jeśli chociaż trochę potrafimy wczuć się w sytuację bezdomnego stworzenia, to zrozumiemy, że nasza pomoc jest niezbędna. Ogłaszamy, więc kolejny raz akcję pomocy bezdomnym zwierzętom. Prosimy o przynoszenie karmy dla kotów i psów (suchej, w puszkach, saszetkach i innej). Może też być makaron, kasze, ryż. Jeśli każdy przyniesie, chociaż jedną saszetkę pokarmu – będzie wspaniale!
Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły. O akcji przypomną Wam plakaty umieszczone na każdym piętrze w budynkach szkolnych oraz na pewno Wasi wychowawcy.
OKAŻMY SWOJE DOBRE SERCE!
            Koło przyrodniczo – ekologiczne kl. I – III Opiekun: Beata Kukiełka

 

Dokarmiamy zwierzęta zimą

        To była bardzo mroźna sobota (-15°C!), a 28 – osobowa grupa wytrwałych przyrodników z naszej szkoły (młodszych i starszych) brnęło „po uszy” w śniegu, aby nieść pomoc zwierzętom w lesie. W ciężkich plecakach dźwigali smakołyki, aby złożyć je w paśniku, którym od lat się opiekujemy. Nie zapomnieliśmy również o ptakach. Przystrojone różnymi smakołykami drzewko na pewno im się „spodobało”. Wspierała nas jak zwykle niezawodna Pani Marta Jaworska z Nadleśnictwa „Śnieżka”, która podczas wyprawy opowiadała nam o ciężkiej pracy w lesie.
Dziękujemy miłośnikom przyrody za wzięcie udziału w tej akcji. Pamiętajmy zawsze o naszych leśnych przyjaciołach.
tekst: Beata Kukiełka

 

Co słychać na kółku przyrodniczym klas młodszych?

        Ciekawość przyrodnicza i potrzeba obcowania z przyrodą młodych przyrodników jest ogromna. Cały czas zgłębiamy swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata i okazuje się, że to wciąż za mało! Zaprosiliśmy, więc na spotkanie Pana Jurka Jaworskiego - pracownika Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Ogólnym tematem spotkania była warstwowa budowa lasu. Szczegółowo dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta żyją w poszczególnych warstwach. Przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady zachowania się w lesie, a nawet jak postąpić, gdy na swojej drodze spotkamy dzikie zwierzę. Oczywiście, nie obyło się bez niespodzianek w postaci książeczek, zakładek, widokówek o tematyce przyrodniczej. Zainteresowanie z naszej strony było bardzo duże, pytań mnóstwo, a czasu jak zwykle za mało! Takie spotkanie jeszcze bardziej umocniło nasz szacunek do środowiska i tolerancję wobec wszystkiego, co żyje. Dziękujemy Panu Jurkowi za to, że zawsze znajdzie dla nas czas, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy nadzieję na następne spotkanie.
        Młodzi przyrodnicy i opiekun koła B. Kukiełka