Kompleks szkolny, zajmowany przez Szkołę Podstawową nr 1 jest największy ze wszystkich szkół kowarskich.

Składa się z trzech zabytkowych budynków z końca XVIII wieku,  budynku sali gimnastycznej, dwóch boisk o nawierzchniach trawiastej i szutrowej oraz zespołu boisk sportowych Orlik.
Obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 uczy się 368 uczniów w 17 oddziałach szkolnych i 1 oddziale przedszkolnym. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, uczniowie mają maksymalnie po 6-7 godzin lekcyjnych jednego dnia. Klasy szóste uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych, w pozostałych klasach naukę drugiego języka obcego można pobierać w ramach zajęć kół językowych.

Szkoła jest doskonale wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt sportowy i sprzęt multimedialny. Każda sala lekcyjna posiada projektor multimedialny, komputer lub laptop i stały dostęp do internetu. Funkcjonują dwie pracownie komputerowe, wiele sal wyposażonych jest w tablice interaktywne.

Dla rozwijania wiedzy naszych uczniów stworzono bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, z której korzysta wielu uczniów. Dla uczniów z trudnościami szkoła stwarza warunki do wyrównania braków w postaci zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomocy psychologa, pedagogów, logopedy i terapeuty pedagogicznego. Nie zapominamy również o uczniach uzdolnionych, dla których opracowano wiele programów rozwijających uzdolnienia, w tym promocyjny projekt „Uniwersytet Dziecięcy”.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają szkołę w wielu dziedzinach oraz współorganizują akcje i imprezy organizowane na terenie szkoły. Są to między innymi: Nadleśnictwo Śnieżka, Karkonoski Park Narodowy, Państwowa Karkonoska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Policja, Stowarzyszenie Eurojedynka i wiele innych.

Nasza szkoła czynnie współpracuje ze szkołami z Niemiec (z Zernsdorf) i Czech (z Vrhlabi i Svobody nad Upou). Uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół spotykają się na wspólnie organizowanych wycieczkach, wymianach młodzieży i spotkaniach. Sprzyja to poznaniu różnych kultur i obyczajów, jak i pomaga w doskonaleniu języka obcego. Jako jedni z niewielu szkół w Polsce organizujemy wymianę dzieci na poziomie podstawowym.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach jest szkołą przyjazną dla dzieci, rodziców i społeczności Kowar. 

 

wstecz