Stowarzyszenie Eurojedynka to organizacja skupiająca przyjaciół kowarskiej oświaty, a w szczególności Szkoły Podstawowej nr 1. Jako organizacja pozarządowa posiada osobowość prawną, dzięki czemu może ubiegać się o środki finansowe ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania działań oświatowych, zarówno w zakresie edukacji, jak i rozbudowy i modernizacji bazy szkolnej i oświatowej.


Stowarzyszenie Eurojedynka zostało zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu 2 kwietnia 2003 r. pod nr 0000176381. Przedmiotem funkcjonowania organizacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych obejmujących edukację, oświatę i wychowanie oraz integrację europejską wyłącznie jako działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności.


Działalność Stowarzyszenia koncentruje się głównie na:

1. Propagowaniu stowarzyszenia wśród społeczności lokalnej i w powiecie jeleniogórskim szczególnie poprzez współorganizację imprez o charakterze artystycznym.

2. Udziale w imprezach miejskich organizowanych przez Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta w Kowarach oraz inne organizacje funkcjonujące na terenie miasta.

3. Udziale w programie „Przejrzysta Polska”.

4. Organizacji festynów z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

5. Realizacji zadań przewidzianych w harmonogramie Centrum Edukacyjnego Collegium Jagiellonicum.

6. Współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Kowary.

7. Wspomaganiu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach w jej statutowej działalności.Władze Stowarzyszenia w okresie jego funkcjonowania:


1. Komitet założycielski – przew. Małgorzata Krysiak IX 2003r. - XII 2003r.

2. Prezes - Kazimierz Gabruś I 2004r. – IX 2006r.

3. Prezes - Zygmunt Jała  X 2006 r. - I 2012 r.

Od 8 II 2012 r. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia "Eurojedynka" pełni Tomasz Stasiak.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chętnych osób, którym nieobojętny jest stan kowarskiej oświaty. Pomoc dzieciom w Kowarach w lepszym starcie na dalszych etapach kształcenia jest celem priorytetowym, dlatego też Eurojedynka zaprasza każdego mieszkańca Kowar o pomoc w rozszerzeniu działalności poprzez wstąpienie do Stowarzyszenia. Społeczna działalność daje poczucie odpowiedzialności za losy Kowar.

STOWARZYSZENIE EUROJEDYNKA ZAPRASZA NOWYCH CZŁONKÓW!
Deklaracje oraz dodatkowe informacje znajdują się w sekretariacie SP 1.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową eurojedynka.kowary.pl

 

wstecz