Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Staszica 16
58-530 Kowary
tel/fax.: (075)718-23-91, (075)718-30-97
e-mail:jedyneczkakowary@poczta.onet.pl
webmaster: Anna Marciniak

 

Uwaga ! Zmiana adresu strony internetowej naszej szkoły. Zapraszamy na adres: www.sp1kowary.edupage.org

 

 

 

Adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/kowary

Projekt komplementarny „Śladami przodków” - realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska