NUMERY TELEFONÓW KTÓRE WARTO PAMIĘTAĆ:

1. DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA-RZECZNIK PRAW DZIECKA   0 800 121212

2. NIEBIESKA LINIA-OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE   0 801 120002

3. NARKOTYKI-NARKOMANIA OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA   0 801 199990

4. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 607550469, 607550484, 607998052, 075 7559199

5. PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOWARACH   075 7182572

6. CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W KOWARACH   075 6439463

7. SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE-WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH   075 6415311

8. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE   075 6473277

9. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH   075 7182113

10. KOMISARIAT POLICJI W KOWARACH   075 7182323

11. POLICJA   997

12. POGOTOWIE RATUNKOWE   999

13. STRAŻ POŻARNA   998

14. NUMER ALARMOWY W CAŁEJ POLSCE   112