Wymiana między szkołami z zaprzyjaźnionych miast:

Kowary - Zernsdorf

 

Polsko - niemiecka wymiana młodzieży w 2013 obchodzić będzie swoje 10 urodziny.

            Bardzo ważna i pomocna w uczeniu się języka obcego jest możliwość skonfrontowania naszych wiadomości i umiejętności z rzeczywistymi sytuacjami i żywym językiem. Widzimy wtedy, czy rozumiemy wypowiedzi w obcym języku i czy potrafimy się komunikować w danym języku. Kierując się tym wyznacznikiem nasza szkoła postawiła sobie za cel nawiązanie współpracy ze szkołą z kraju niemieckojęzycznego. Udało się nam to i rozpoczęliśmy wymianę młodzieżową ze Szkołą Podstawową w Zernsdorf.

Pierwsza wizyta gości z Niemiec odbyła się w czerwcu 2004 roku, co nabrało dodatkowej symboliki, jako że w roku 2004 Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.  Również dyrektor partnerskiej szkoły podkreślał fakt, że nawiązanie naszej współpracy ma podwójną rolę i znaczenie, z jednej strony dla uczniów i ich edukacji, z drugiej zaś dla przyszłej zjednoczonej Europy. 

Kolejne wizyty gości z Niemiec odbywały się w miesiącu maju w latach 2005-2012 a nasze wyjazdy do Niemiec przypadały odpowiednio na miesiąc wrzesień w latach 2004-2012. W planie wizyta majowa gości z Niemiec w maju 2013 r.

Uczestnikami wymiany młodzieżowej są: Grundschule in Zernsdorf (Szkoła Podstawowa w Zernsdorf), Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach, Szkoła Podstawowa im W. Reymonta w Ściegnach.       

Wyjazd do Niemiec w ramach współpracy międzynarodowej traktowany jest jako nagroda za osiągnięcia językowe uczniów, ich zachowanie i postawę. Uczniowie typowani są według określonych zasad – bardzo dobra lub dobra ocena z języka niemieckiego, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz aktywna postawa  i zaangażowanie  w życie szkoły.

Podczas wizyty gości z Niemiec przyjmują uczniowie klas piątych (przypada to zawsze na maj lub czerwiec), a rewizyty, odbywają się w kolejnym roku szkolnym (wrzesień lub październik), gdy uczniowie są w klasie szóstej.        

Wymiana młodzieży to dobry sposób, aby podszkolić język, poznać obyczaje, kulturę oraz zwyczajne życie naszych sąsiadów. Wszystkie zajęcia (zarówno w Polsce, jak i w Niemczech) są planowane tak, aby uczniowie polscy i niemieccy mogli jak najwięcej czasu spędzić razem, dobrze się poznać, wspólnie bawić się i ćwiczyć język.  

Podczas każdej wizyty przygotowywany jest bogaty i atrakcyjny program pobytu. Niemieccy uczniowie zapoznają się z atrakcjami turystycznymi naszego regionu, jago historią i kulturą.

Oprócz wycieczek i spacerów organizowane są ogniska, dyskoteki oraz przygotowywane są programy kulturalne. Uczniowie polscy i niemieccy biorą również udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych. Niektóre są to zajęcia typowo językowe, np.:

-          Wir stellen unsere Freunde lustig vor (Przedstawiamy na wesoło naszych przyjaciół) Zobacz przykład...

-          Steckbriefe – wer wird gesucht? (Listy gończe - kogo poszukujemy?)

-          Polen und Deutschland – Ähnlichkeiten und Unterschiede (Polska i Niemcy podobieństwa i różnice)

Inne zaś to zajęcia sportowe lub plastyczno – techniczne: Puppenmuseum (Muzeum lalek), Stadtswappen (Herb miasta). 

Mimo wcześniejszych obaw i sceptycznych głosów, że wymiana polsko – niemiecka na poziomie szkoły podstawowej nie powiedzie się i ograniczy tylko do jednego spotkania okazało się, że współpraca trwa już 7 lat i rozwija się bardzo dynamicznie i owocnie. I jest to jedyna wymiana międzynarodowa szkół podstawowych w naszym rejonie !!!!!!!!!!!!!

Uczniowie uczestniczący w wymianie i ich rodzice są bardzo zadowoleni i bardzo pochlebnie wyrażają się o tego rodzaju współpracy, a kolejne klasy i  młodsi uczniowie  nie mogą doczekać się swojego wyjazdu.

Wpływa to również na pozytywne postrzeganie szkoły przez środowisko lokalne i rodziców.

Wyjazd naszych uczniów do Niemiec w 2011 r.

Wyjazd naszych uczniów do Niemiec w 2010 r.

Wyjazd naszych uczniów do Niemiec w 2008 r.

Artykuły w prasie